Salgsbetingelser – 123helsekost.no

Salgsbetingelser

Her finner du betingelsene ved kjøp på 123helsekost.no. Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av alle varer markedsført på nettsiden.

Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av varer til forbrukere. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.123helsekost.no er bare tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

  • forbrukerkjøploven
  • angrerettloven
  • markedsføringsloven
  • e-handelsloven
  • personopplysningsloven

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefaks og e-post.

Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

 

Parter

Selger er 123apotek.no AS, Rådhusveien 35a, 4640 Søgne, orgnr.: 816 300 622, telefon 380 00 123, kundeservice@123helsekost.no blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Vi er bundet av din bestilling så lenge denne er i samsvar med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ved å logge på din kundekonto på www.123helsekost.no kan ordren følges. Her vil ordren også lagres.

Forsendelse leveres av helthjem, Post Nord eller Posten/Bring. Alternative leveringsmåter kan velges i nettbutikken.

 

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt / eller gått ut fra våre leverandører.

 

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Vi jobber hardt for at prisene på nett til enhver tid er korrekte, men prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tilegg tar vi et forbehold om at varen(e) du bestiller kan være utsolgt. Har du spørsmål omkring din bestilling kan du kontakte oss på 380 00 123.

Vi tilbyr blant annet fri frakt ved kjøp over kr 199,- for varer som sendes i Norge (ikke Svalbard/Jan Mayen). Se vår gjeldende beskrivelse av de ulike fraktalternativene her.

 

Betaling

Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med kort.

Ved bruk av kort må alle kjøp betales på forhånd ved bruk av Visa, Mastercard eller Diners. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse.

 

Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så raskt vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

 

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss via en av følgende kanaler:

  • 123helsekost.no
  • 123apotek.no AS, Att: 123helsekost.no, Rådhusvein 35a, 4640 Søgne
  • Telefon: 380 00 123
  • kundeservice@123helsekost.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det angrerettskjemaet som følger varene, men det er ikke obligatorisk.

Angrerett gjelder ikke legemidler og medisinsk utstyr. Avtaler om kjøp av legemidler og medisinsk utstyr er unntatt fra angreretten, og da uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke. Dette gjelder for eksempel ved kjøp av graviditetstester, insulinmålingsinstrumenter og medisiner.

Angrerett gjelder heller ikke helsevern og hygiene. Det er ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering. Dette er for eksempel varer som undertøy, badetøy og helsekostprodukter.

 

Angrefrist

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostandene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar denne tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lat fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

 

Kreditering ved reklamasjon og angrerett

Ved kreditering av kjøp pga heving av kjøp eller benyttelse av angrerett vil du få avtalt beløp og eventuelle fraktkosnader tilbakebetalt senest innen 14 dager. Kjøper må betale for returkostnader.

Heving av kjøp må være i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven.

Vi gjør oppmerksom på at visse varer (eks. legemidler) er untatt fra Angrerettloven.

 

Retur

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Retur vil bli belastet kunde etter avtale. Ta kontakt med kundeservice for utlevering av returseddel.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettsskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i original emballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 

Returadresse er:

123apotek.no AS
v/ 123helsekost.no
Birkedalsveien 64B
4640 Søgne

Telefonnummer: 380 00 123
E-post: kundeservice@123helsekost.no

Forsendelser som blir returnert til 123helsekost.no grunnet manglende uthenting vil belastes med et gebyr på kr 200,- til dekking av pakk, plukk og frakt.

 

Personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Det vises for øvrig til egen informasjon om personopplysninger.

 

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vi normalt si i nærheten av der du bor.

Handle etter kategori?